• Follow Us...
          Week 1- Sweetie Pie Sew- Along


         Week 2- Sweetie Pie Sew-Along


          Week 3- Sweetie Pie Sew-Along


          Week 4- Sweetie Pie Sew-Along


         Week 5- Sweetie Pie Sew-Along


        Week 6- Sweetie Pie Sew-Along


          Week 7- Sweetie Pie Sew-Along


         Week 8- Sweetie Pie Sew-Along


           Week 9- Sweetie Pie Sew-Along


               Week 10- The BIG Finish